0
12403
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12403 văn bản  

51
Show details for Năm 2024Năm 2024
85
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Hide details for Năm 2020Năm 2020
2
Show details for Tháng 12Tháng 12
4
Show details for Tháng 10Tháng 10
7
Show details for Tháng 9Tháng 9
5
Show details for Tháng 8Tháng 8
145
Show details for Tháng 5Tháng 5
276
Hide details for Tháng 4Tháng 4
985/CV-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v trách nhiệm kiểm tra xử lý vi phạm tại chợ gạo thành phố 985_signed.pdf
979/CV-UBND29/04/2020UBND tỉnhV/v bổ sung di tích vào Đề án ĐT tu bổ chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020 979_signed.pdf
980/CV-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v giao góp ý dự thảo thông tư 980_signed.pdf
983/CV-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v điều tra xác minh phản ánh của Tạp chí Điện tử thương hiệu và sản phẩm tại công ty cổ phần thực phẩm và đồ uống quốc tế 983_signed.pdf
972/CV-UBND29/04/2020UBND tỉnhV/V gải trình bổ sung Đề án quy hoạch mở rộng KCN,yên Mỹ II và KCN Thăng long II giai đoạn 3 vào quy hoạch phát triển các KCN ở việt Nam đến năm 2020 972_signed.pdf
973/CV-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v thực hiện chỉ thị số 17/CT-TTG về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hinhfmowis 973_signed.pdf
974/CV-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v sử dụng vốn dự án và điều chỉnh dự án đô thị Hưng Yên sử dung vốn vay ODA Hàn Quốc 974_signed.pdf
976/CV-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v tăng cường công tác quản lý và sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh 976_signed.pdf
977/CV-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v hỗ trợ kinh phí trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 977_signed.pdf
978/CV-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v cung cấp danh sách cơ sở phục vụ phòng dịch Covid-19 978_signed.pdf
981/CV-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào làm việc tại sở Văn hóa thể thao và Du lịch 981_signed.pdf
971/CV-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v điều chỉnh lý trình đầu tư gia đoạn 1 Dự án ĐTXD nâng cấp đê tả sông luộc kéo dài đoạn từ k 120 đê tả sông Hồng 971_signed.pdf
966/CV-UBND28/04/2020UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến vào dự thảo thông tư 966_signed.pdf
968/CV-UBND28/04/2020UBND tỉnhv/v đăng ký nội dung trình tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường ) Hội đồng nhân dân tỉnh khoái XVI và phân công các sở ngành chuẩn bị hồ sơ trình (Hỏa tốc ) 968_signed.pdf
967/CV-UBND28/04/2020UBND tỉnhv/v thực hiện chính sách bổ trợ theo quyết định số 15/2020/QĐ-TTG 967_signed.pdf
969/CV-UBND28/04/2020UBND tỉnhv/v đề xuất quy hoạch điều chỉnh bổ sung các tuyến cao tốc quốc lộ vành đai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 969_signed.pdf
970/CV-UBND28/04/2020UBND tỉnhV/v chấp thuận đầu tư nút giao khác mức liên thông giữa đường Vành đia 3.5 với đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 970_signed.pdf
956/CV-UBND28/04/2020UBND tỉnhv/v điều chỉnh một số nội dung kế hoạch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 -2021 tỉnh Hưng Yên 956_signed.pdf
957/CV-UBND28/04/2020UBND tỉnhv/v giao góp ý dự thảo nghi định 957_signed.pdf