976/CV-UBND
Chi tiết văn bản
976/CV-UBND
v/v tăng cường công tác quản lý và sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 29/04/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 976_signed.pdf
 Trở về trang trước