978/CV-UBND
Chi tiết văn bản
978/CV-UBND
v/v cung cấp danh sách cơ sở phục vụ phòng dịch Covid-19
Ngày ban hành 29/04/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 978_signed.pdf
 Trở về trang trước