967/CV-UBND
Chi tiết văn bản
967/CV-UBND
v/v thực hiện chính sách bổ trợ theo quyết định số 15/2020/QĐ-TTG
Ngày ban hành 28/04/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 967_signed.pdf
 Trở về trang trước