971/CV-UBND
Chi tiết văn bản
971/CV-UBND
v/v điều chỉnh lý trình đầu tư gia đoạn 1 Dự án ĐTXD nâng cấp đê tả sông luộc kéo dài đoạn từ k 120 đê tả sông Hồng
Ngày ban hành 29/04/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 971_signed.pdf
 Trở về trang trước