985/CV-UBND
Chi tiết văn bản
985/CV-UBND
v/v trách nhiệm kiểm tra xử lý vi phạm tại chợ gạo thành phố
Ngày ban hành 29/04/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 985_signed.pdf
 Trở về trang trước