974/CV-UBND
Chi tiết văn bản
974/CV-UBND
v/v sử dụng vốn dự án và điều chỉnh dự án đô thị Hưng Yên sử dung vốn vay ODA Hàn Quốc
Ngày ban hành 29/04/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 974_signed.pdf
 Trở về trang trước