977/CV-UBND
Chi tiết văn bản
977/CV-UBND
v/v hỗ trợ kinh phí trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành 29/04/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Cao Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 977_signed.pdf
 Trở về trang trước