972/CV-UBND
Chi tiết văn bản
972/CV-UBND
V/V gải trình bổ sung Đề án quy hoạch mở rộng KCN,yên Mỹ II và KCN Thăng long II giai đoạn 3 vào quy hoạch phát triển các KCN ở việt Nam đến năm 2020
Ngày ban hành 29/04/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 972_signed.pdf
 Trở về trang trước