973/CV-UBND
Chi tiết văn bản
973/CV-UBND
v/v thực hiện chỉ thị số 17/CT-TTG về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hinhfmowis
Ngày ban hành 29/04/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 973_signed.pdf
 Trở về trang trước