957/CV-UBND
Chi tiết văn bản
957/CV-UBND
v/v giao góp ý dự thảo nghi định
Ngày ban hành 28/04/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 957_signed.pdf
 Trở về trang trước