966/CV-UBND
Chi tiết văn bản
966/CV-UBND
v/v tham gia ý kiến vào dự thảo thông tư
Ngày ban hành 28/04/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Cao Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 966_signed.pdf
 Trở về trang trước