980/CV-UBND
Chi tiết văn bản
980/CV-UBND
v/v giao góp ý dự thảo thông tư
Ngày ban hành 29/04/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 980_signed.pdf
 Trở về trang trước