979/CV-UBND
Chi tiết văn bản
979/CV-UBND
V/v bổ sung di tích vào Đề án ĐT tu bổ chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành 29/04/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 979_signed.pdf
 Trở về trang trước