968/CV-UBND
Chi tiết văn bản
968/CV-UBND
v/v đăng ký nội dung trình tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường ) Hội đồng nhân dân tỉnh khoái XVI và phân công các sở ngành chuẩn bị hồ sơ trình (Hỏa tốc )
Ngày ban hành 28/04/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 968_signed.pdf
 Trở về trang trước