0
31499
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31499 văn bản  

450
Show details for Năm 2024Năm 2024
869
Show details for Năm 2023Năm 2023
1129
Show details for Năm 2022Năm 2022
1569
Show details for Năm 2021Năm 2021
2460
Show details for Năm 2020Năm 2020
1
Show details for Năm 202Năm 202
2506
Show details for Năm 2019Năm 2019
2562
Show details for Năm 2018Năm 2018
2931
Show details for Năm 2017Năm 2017
2818
Show details for Năm 2016Năm 2016
2048
Show details for Năm 2015Năm 2015
1896
Show details for Năm 2014Năm 2014
2525
Show details for Năm 2013Năm 2013
2023
Show details for Năm 2012Năm 2012
2296
Show details for Năm 2011Năm 2011
2247
Show details for Năm 2010Năm 2010
1169
Hide details for Năm 2009Năm 2009
206
Hide details for Tháng 12Tháng 12
2856/QĐ-UBND31/12/2009UBND tỉnhV/v điều động tiếp nhận cán bộ ông Trần Đình sỹ 2856.pdf
2858/QĐ-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh hco 7 tập thể và 10 cá nhân của sở y tế 2858.pdf
2854/QĐ-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt dự án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Dân Tiến huyện Khoái Châu 2854.pdf
2853/QĐ-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2010 của tỉnh Hưng Yên 2853.pdf
2836/QĐ-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hải thôn Tuấn Dị xã Trưng Trắc huyện Văn Lâm 2836.pdf
2835/QĐ-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v chấp thuận thay tên chủ đầu tư dự án Nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu của công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ thực phẩm tại thị trấn Yên Mỹ 2835.pdf
2834/QĐ-UBND30/12/2009UBND tỉnhV/v cho phép thành lập văn phòng công chứng số 6 2834.pdf
2822/QĐ-UBND29/12/2009UBND tỉnhV/v...............tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể ngành công an tỉnh 2822.pdf
2821/QĐ-UBND29/12/2009UBND tỉnhV/v..........tặng cờ thi đua xuất sắc cho văn phòng công an tỉnh 2821.pdf
2820/QĐ-UBND29/12/2009UBND tỉnhV/v ..........co cán bộ chiến sĩ công an huyện Kim Động 2820.pdf
2819/QĐ-UBND29/12/2009UBND tỉnhv/v tặng bằng khen cho cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính công an tỉnh 2819.pdf
2818/QĐ-UBND29/12/2009UBND tỉnhV/v tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân của công an tỉnh 2818.pdf