2858/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2858/QĐ-UBND
V/v tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh hco 7 tập thể và 10 cá nhân của sở y tế
Ngày ban hành 30/12/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Cường
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2858.pdf
 Trở về trang trước