2822/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2822/QĐ-UBND
V/v...............tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể ngành công an tỉnh
Ngày ban hành 29/12/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Cường
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2822.pdf
 Trở về trang trước