2821/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2821/QĐ-UBND
V/v..........tặng cờ thi đua xuất sắc cho văn phòng công an tỉnh
Ngày ban hành 29/12/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Cường
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2821.pdf
 Trở về trang trước