2854/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2854/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Dân Tiến huyện Khoái Châu
Ngày ban hành 30/12/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Thanh Quán
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2854.pdf
 Trở về trang trước