2856/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2856/QĐ-UBND
V/v điều động tiếp nhận cán bộ ông Trần Đình sỹ
Ngày ban hành 31/12/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Cường
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2856.pdf
 Trở về trang trước