2853/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2853/QĐ-UBND
V/v phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2010 của tỉnh Hưng Yên
Ngày ban hành 30/12/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Cường
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2853.pdf
 Trở về trang trước