2834/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2834/QĐ-UBND
V/v cho phép thành lập văn phòng công chứng số 6
Ngày ban hành 30/12/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Cường
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2834.pdf
 Trở về trang trước