0
450
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 450 văn bản  

1
Show details for Năm 2024Năm 2024
21
Show details for Năm 2023Năm 2023
32
Show details for Năm 2022Năm 2022
60
Show details for Năm 2021Năm 2021
26
Show details for Năm 2020Năm 2020
38
Show details for Năm 2019Năm 2019
44
Hide details for Năm 2018Năm 2018
26
Hide details for Tháng 12Tháng 12
186/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về việc chấp thuận phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019 trên địa bàn tỉnh NQ186-HĐND.pdf
191/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 NQ 191-HĐND.pdf
190/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ 190.2018.HĐND.pdf
189/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019 - 2022 NQ 189.2018.HĐND.pdf
188/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người cao tuổi và chức sắc tôn giáo thuộc các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019 - 2020 NQ 188.2018.HĐND.pdf
185/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2019 NQ 185-HĐND.pdf
Biểu mẫu số 16-Kèm theo NQ 185-HĐND.pdf
184/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020 NQ 184.2018. HĐND.pdf
183/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2019 NQ 183-HĐND-merged.pdf
182/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 NQ 182-HĐND.pdf
181/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 NQ 181-HĐND.pdf
180/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 NQ 180-HĐND-merged.pdf
179/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Đường ĐT.380 đoạn Km2+910 – Km7+000 NQ 179-HĐND.pdf
178/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo Đền thờ bà Hoàng Thị Loan, thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên NQ 178-HĐND.pdf
177/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.385 đoạn Km7+750 – Km16+370 (Dốc Nghĩa - Lương Tài) NQ 177-HĐND.pdf
176/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường dọc bờ sông, kè chống sạt lở và nạo vét sông cầu Treo, huyện Yên Mỹ NQ 176. Nghị Quyết HĐND sông Cầu Treo.pdf
174/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường trục phía Nam Khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) NQ 174. Nghị Quyết HĐND đường trục phía Nam.pdf
173/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường trục trung tâm Khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) NQ 173-HĐND.pdf
172/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hoàn chỉnh đường trục phía Bắc Khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường ĐH.72) NQ 172 -HĐND.pdf
170/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về việc quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh NQ 170. 2018. HĐND.pdf
169/2018/NQ-HĐND12/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 NQ 169.2018. HĐND.pdf
171/NQ-HĐND11/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Về việc giao biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên NQ 171-HĐND.pdf
168/NQ-HĐND11/12/2018Hội đồng Nhân dân tỉnh Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu NQ168.pdf