0
12389
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12389 văn bản  

37
Show details for Năm 2024Năm 2024
85
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Hide details for Năm 2011Năm 2011
15
Show details for Tháng 12Tháng 12
11
Show details for Tháng 11Tháng 11
32
Show details for Tháng 10Tháng 10
17
Show details for Tháng 9Tháng 9
18
Show details for Tháng 8Tháng 8
192
Show details for Tháng 7Tháng 7
201
Show details for Tháng 6Tháng 6
183
Hide details for Tháng 5Tháng 5
801/CV-UBND30/05/2011UBND tỉnhV/v đẩy mạnh tiến độ giải ngân nguôn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 801.pdf
800/CV-UBND30/05/2011UBND tỉnhV/v phối hợp thực hiện chuyên đề quảng bá hình ảnh tỉnh Hưng Yên 800.pdf
798/CV-UBND30/05/2011UBND tỉnhV/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 798.pdf
790/CV-UBND27/05/2011UBND tỉnhV/v thay xe ô tô phục vụ công tác của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 790.pdf
789/CV-UBND27/05/2011UBND tỉnhV/v rà soát điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2011 789.pdf
788/CV-UBND27/05/2011UBND tỉnhV/v kiểm tra tình hình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 788.pdf
787/CV-UBND27/05/2011UBND tỉnhV/v xây dựng kế haọch triển khai chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 787.pdf
786/CV-UBND27/05/2011UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện quyết định số 1914/QĐ-TTG 786.pdf
785/CV-UBND26/05/2011UBND tỉnhV/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm 785.pdf
784/201126/05/2011UBND tỉnhV/v xin uỷ quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải phòng với đường cao tốc cầu giẽ -Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên 784.pdf