0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
2295
Show details for Năm 2011Năm 2011
920
Show details for Năm 2010Năm 2010
2175
Hide details for Năm 2009Năm 2009
231
Show details for Tháng 9Tháng 9
11
Show details for Tháng 8Tháng 8
104
Show details for Tháng 7Tháng 7
213
Show details for Tháng 6Tháng 6
225
Show details for Tháng 5Tháng 5
204
Show details for Tháng 4Tháng 4
191
Show details for Tháng 3Tháng 3
148
Hide details for Tháng 2Tháng 2
293/CV-UBND27/02/2009UBND tỉnhV/v tổ chức chăm sóc cây trồng vụ Đông xuân năm 2008-2009 293.pdf
292/CV-UBND27/02/2009UBND tỉnhV/v tăng cường công tác quản lý và báo cáo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo 292.pdf
291/CV-UBND27/02/2009UBND tỉnhV/v phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2009 291.pdf
290/CV-UBND27/02/2009UBND tỉnhV/v báo cáo nhanh kết quả kiểm tra thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 290.pdf
289/CV-UBND27/02/2009UBND tỉnhV/v lập danh sách các xã được triển khai thực hiện dự án cấp nước sạch và VSMT đồng bằng sông Hồng giai đoan II trên địa bàn tỉnh 289.pdf
288/CV-UBND27/02/2009UBND tỉnhV/v đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 288.pdf
287/CV-UBND27/02/2009UBND tỉnhV/v báo cáocải cách hành chính theo quy định của Bộ Nội vụ 287.pdf
286/CV-UBND27/02/2009UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình lao động việc làm 286.pdf
285/CV-UBND27/02/2009UBND tỉnhV/v giải quyết tinh giảm biên chế đợt II năm 2008 theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP 285.pdf
284/CV-UBND26/02/2009UBND tỉnhV/v đầu tư cải tạo nâng cấp đường 61 huyện Tiên lữ bằng nguồn vốn trái phiếu chính Phủ 284.pdf