0
450
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 450 văn bản  

1
Show details for Năm 2024Năm 2024
21
Show details for Năm 2023Năm 2023
32
Show details for Năm 2022Năm 2022
60
Show details for Năm 2021Năm 2021
26
Show details for Năm 2020Năm 2020
38
Show details for Năm 2019Năm 2019
44
Show details for Năm 2018Năm 2018
35
Show details for Năm 2017Năm 2017
19
Show details for Năm 2016Năm 2016
20
Show details for Năm 2015Năm 2015
19
Show details for Năm 2014Năm 2014
10
Show details for Năm 2013Năm 2013
26
Show details for Năm 2012Năm 2012
17
Show details for Năm 2011Năm 2011
25
Show details for Năm 2010Năm 2010
20
Hide details for Năm 2009Năm 2009
9
Hide details for Tháng 12Tháng 12
37/BCS15/12/2009UBND tỉnhV/v thoả thuận điều động và bổ nhiệm cán bộ bổ nhiệm lại cán bộ diện tỉnh uỷ quản lý vbdi_37_BCS.pdf
200/NQ-HĐND14/12/2009HĐND tỉnhVề việc giao chỉ tiêu biên chế các đơn vị sự nghiệp năm 2010 200_2009_NQ-HĐND.doc
199/2009/NQ-HĐND14/12/2009HĐND tỉnhVề nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 199_2009_NQ-HĐND.doc
198/NQ-HĐND14/12/2009HĐND tỉnhVề chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010 198_2009_NQ-HĐND.doc
197/NQ-HĐND14/12/2009HĐND tỉnhVề quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2010 197_2009_NQ-HĐND.doc
196/2009/NQ-HĐND14/12/2009HĐND tỉnhPhê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước ở địa phương năm 2008 196_2009_NQ-HĐND.doc
195/2009/NQ-HĐND14/12/2009HĐND tỉnhVề thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009và phân bổ năm 2010 195_2009_NQ-HĐND.doc
194/2009/NQ-HĐND14/12/2009HĐND tỉnhVề dự toán ngân sách Nhà nước ở địa phương năm 2010 194_2009_NQ-HĐND.doc
193/2009/NQ-HĐND14/12/2009HĐND tỉnhVề đặt tên đường, phố và một số công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên 193_2009_NQ-HĐND.doc
4
Show details for Tháng 11Tháng 11
7
Show details for Tháng 7Tháng 7
16
Show details for Năm 2008Năm 2008
15
Show details for Năm 2007Năm 2007