Chi tiết văn bản
200/NQ-HĐND
Về việc giao chỉ tiêu biên chế các đơn vị sự nghiệp năm 2010
Ngày ban hành 14/12/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Thông
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị Quyết
Tài liệu đính kèm 200_2009_NQ-HĐND.doc
 Trở về trang trước