Chi tiết văn bản
198/NQ-HĐND
Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010
Ngày ban hành 14/12/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Thông
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị Quyết
Tài liệu đính kèm 198_2009_NQ-HĐND.doc
 Trở về trang trước