37/BCS
Chi tiết văn bản
37/BCS
V/v thoả thuận điều động và bổ nhiệm cán bộ bổ nhiệm lại cán bộ diện tỉnh uỷ quản lý
Ngày ban hành 15/12/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Bật Khách
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm vbdi_37_BCS.pdf
 Trở về trang trước