0
12416
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12416 văn bản  

64
Show details for Năm 2024Năm 2024
85
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Hide details for Năm 2018Năm 2018
237
Show details for Tháng 12Tháng 12
335
Show details for Tháng 11Tháng 11
357
Show details for Tháng 10Tháng 10
224
Show details for Tháng 9Tháng 9
299
Hide details for Tháng 8Tháng 8
2520/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018 2520.pdf
2522/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v chấp thuận sử dụng lao động là người nước ngoài 2522_signed.pdf
2523/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v tham giá ý kiến dự thảo nghị định 2523_signed.pdf
2521/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v ký hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP 2521_signed.pdf
2524/201831/08/2018UBND tỉnhV/v hoàn thiện bổ sung đề án rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch bãi chứa chất trung chuyển vật tư xây dựng trên bãi sông Hồng sông luộc tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 2524_signed.pdf
2509/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v đăng ký làm việc trao đổi kinh nghiệm trong tiếp nhân các dự án về xây dựng nhà ở phát triển đô thị hạ tầng cụm công nghiệp 2509_signed.pdf
2510/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v đăng ký làm việc trao đổi kinh nghiệm trong tiếp nhận các dự án về xây dựng nhà ở phát triển đô thị hạ tầng cụm công nghiệp 2510_signed.pdf
2511/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v chuẩn bị các n ội dung giải trình giữa hai kỳ họp về việc thực hiện nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 08/01/2017 của HĐND tỉnh 2511_signed.pdf
2512/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v múa sắm dược liệu và vị thuốc y học cổ tuyển cho các đơn vị trực thuộc sở y tế 2512_signed.pdf
2513/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Ân Thi 2513_signed.pdf
2514/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v công khai kết quả cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 2514_signed.pdf
2515/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v chấp thuận chủ trương cho phép công ty TNHH thương mại và sản xuất Tú Anh Hưng Yên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2515_signed.pdf
2516/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v tổng hợp thông tin về các dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 2516_signed.pdf
2517/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhV/v thanh toán chi phí đầu tư vào đất của công ty TNHH thương mại Thanh Loan 2517_signed.pdf
2519/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v báo cáo rà soát đánh giá cơ sở giáo dục n ghề nghiệp 2519_signed.pdf
2504/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v đề nghị gửi công chức dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 2504_signed.pdf
2505/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v xác định ranh giới quy hoạch dự án khu nhà ở thương mại Hoàng Long 2505_signed.pdf
2506/CV-UBND31/08/2018UBND tỉnhv/v thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư của 6 doanh nghiệp trên địa bàn xã Liên phương thành phố HY 2506_signed.pdf