0
12416
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12416 văn bản  

64
Show details for Năm 2024Năm 2024
85
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Hide details for Năm 2018Năm 2018
237
Show details for Tháng 12Tháng 12
335
Show details for Tháng 11Tháng 11
357
Show details for Tháng 10Tháng 10
224
Hide details for Tháng 9Tháng 9
2738/CV-UBND28/09/2018UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến dự thảo TT hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thành phố trực thuộc trung ương,UBND các huyện thành phố và lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng 2738_signed.pdf
2732/CV-UBND28/09/2018UBND tỉnhv/v giải quyết đơn của công dân phường Quang Trung thành phố Hưng yên 2732_signed.pdf
2733/CV-UBND28/09/2018UBND tỉnhV/v giải quyết đơn của ông phạm Thăng long xã Nhật Tân huyện T iên lữ 2733_signed.pdf
2734/CV-UBND28/09/2018UBND tỉnhv/v đào tạo bòi dưỡng cán bộ công chức viên chức trực tuyến 2734_signed.pdf
2735/CV-UBND28/09/2018UBND tỉnhv/v thực hiện chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ 2735_signed.pdf
2736/CV-UBND28/09/2018UBND tỉnhv/v hướng dẫn đầu tư thực hiện dự án 2736_signed.pdf
2739/CV-UBND28/09/2018UBND tỉnhV/v thực hiện kết luận thanh tra Bộ xây dựng số 120/KL-TTr ngày 03/4/2017 và lộ trình chuyển đổi tại Quyết định số 2435/QĐ-UBNd ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh 2739_signed.pdf
2741/CV-UBND28/09/2018UBND tỉnhv/v góp ý về dự thảo TT quy trình tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực GDNN 2741_signed.pdf
2742/CV-UBND28/09/2018UBND tỉnhV/v chuyển công văn kiến nghị xử lý vi phạm 2742_signed.pdf
2743/CV-UBND28/09/2018UBND tỉnhv/v đề nghị tài trợ chương trình Hồi ức 50 năm Truông Bồn 2743_signed.pdf
2744/CV-UBND28/09/2018UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến dự thảo hướng dẫn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 2744_signed.pdf
2745/CV-UBND28/09/2018UBND tỉnhv/v chấp thuận chủ trương cho phép công ty TNHH sản xuất và thường mại Tân Việt Anh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2745_signed.pdf
2746/CV-UBND28/09/2018UBND tỉnhV/v báo cáo công tác đầu tư xây dựng vận hành các hệ thống thu gom xử lý nước thải 2746_signed.pdf
2747/CV-UBND28/09/2018UBND tỉnhV/v đề xuất của UBND huyện Văn lâm về đơn giá thu gom vận chuyển xử lý rác thải 2747_signed.pdf
2749/CV-UBND28/09/2018UBND tỉnhV/v phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà đất của Agribank tại địa bàn tỉnh 2749_signed.pdf
2754/CV-UBND28/09/2018UBND tỉnhv/v đẩy mạng công tác cải cách hành chính 2754_signed.pdf
2757/CV-UBND28/09/2018UBND tỉnhv/v tham mưu tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường 2757_signed.pdf
2758/CV-UBND28/09/2018UBND tỉnhv/v thực hiện chính sách tinh giảm biên chế đọt II năm 2018 theo nghị định số 108/2014/NQ-Cp 2758_signed.pdf
2759/CV-UBND28/09/2018UBND tỉnhV/v góp ý dự thảo nghị định 2759_signed.pdf