0
31423
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31423 văn bản  

374
Show details for Năm 2024Năm 2024
869
Show details for Năm 2023Năm 2023
1129
Hide details for Năm 2022Năm 2022
71
Show details for Tháng 12Tháng 12
63
Show details for Tháng 11Tháng 11
53
Show details for Tháng 10Tháng 10
49
Show details for Tháng 9Tháng 9
147
Hide details for Tháng 8Tháng 8
2030/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định giải thể Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh 2030 qd.pdf
2027/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận trường Trường Mầm non Hiến Nam, thành phố Hưng Yên đạt chuẩn quốc gia 2027 qd.pdf
2026/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Mầm non Song Mai, huyện Kim Động đạt chuẩn quốc gia 2026 qd.pdf
2025/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Mầm non Dương Quang, thị xã Mỹ Hào đạt chuẩn quốc gia 2015 qd.pdf
2024/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Mầm non Minh Đức, thị xã Mỹ Hào đạt chuẩn quốc gia 2024 qd.pdf
2023/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Mầm non Phú Thịnh, huyện Kim Động đạt chuẩn quốc gia 2023 qd.pdf
2022/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Mầm non Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang đạt chuẩn quốc gia 2022 qd.pdf
2021/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Mầm non Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi đạt chuẩn quốc gia 2021 qd.pdf
2020/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Mầm non Đồng Thanh, huyện Kim Động đạt chuẩn quốc gia 2020 qd.pdf
2019/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Mầm non Việt Hòa, huyện Khoái Châu đạt chuẩn quốc gia 2019 qd.pdf
2018/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Mầm non Đông Kết, huyện Khoái Châu đạt chuẩn quốc gia 2018 qd.pdf
2017/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Mầm non Đặng Lễ, huyện Ân Thi đạt chuẩn quốc gia 2017 qd.pdf
2016/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Tiểu học Đại Tập, huyện Khoái Châu đạt chuẩn quốc gia 2016 qd.pdf
2015/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Tiểu học thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động đạt chuẩn quốc gia 2015 qd.pdf
2014/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Tiểu học Ngọc Thanh, huyện Kim Động đạt chuẩn quốc gia 2014 qd.pdf
2013/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Tiểu học Mễ Sở, huyện Văn Giang đạt chuẩn quốc gia 2013 qd.pdf
2012/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Tiểu học Tống Trân, huyện Phù Cừ đạt chuẩn quốc gia 2012qd.pdf
2011/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, TP. Hưng Yên đạt chuẩn quốc gia 2011qd.pdf
2010/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Tiểu học Đông Kết, huyện Khoái Châu đạt chuẩn quốc gia 2010 qd.pdf
2009/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Tiểu học Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ đạt chuẩn quốc gia 2009qd.pdf
2008/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Tiểu học Quang Vinh, huyện Ân Thi đạt chuẩn quốc gia 2008qd.pdf
2007/QĐ-UBND31/08/2022UBND tỉnhQuyết định công nhận Trường Trung học cơ sở Tân Lập, huyện Yên Mỹ đạt chuẩn quốc gia 2007 qd.pdf