Chi tiết văn bản
2030/QĐ-UBND
Quyết định giải thể Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh
Ngày ban hành 31/08/2022 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Quốc Văn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2030 qd.pdf
 Trở về trang trước