0
1128
Theo năm văn bản: Giấy mời Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 1128 văn bản  

122
Show details for Năm 2021Năm 2021
338
Hide details for Năm 2020Năm 2020
19
Show details for Tháng 12Tháng 12
13
Show details for Tháng 11Tháng 11
19
Show details for Tháng 10Tháng 10
22
Show details for Tháng 9Tháng 9
33
Show details for Tháng 8Tháng 8
29
Show details for Tháng 7Tháng 7
27
Show details for Tháng 6Tháng 6
33
Show details for Tháng 5Tháng 5
39
Show details for Tháng 4Tháng 4
36
Show details for Tháng 3Tháng 3
43
Hide details for Tháng 2Tháng 2
73/GM-UBND28/02/2020UBND tỉnhv/v Hội nghị giao ban trực tuyến về các tổ chức phi chính phủ nước 73gm_signed.pdf
72/GM-UBND27/02/2020UBND tỉnhtrực tuyến về công tác phòng chống dịch ncov -19 (Hỏa tốc) 72gm_signed.pdf
71/GM-UBND27/02/2020UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch ND1.pdf
ND2.pdf
ND3.pdf
ND4.pdf
71gm_signed.pdf
70/GM-UBND26/02/2020UBND tỉnhhội thảo do văn phòng chính phủ tổ chức thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử (Hỏa tốc) 70g.pdf
69/GM-UBND26/02/2020UBND tỉnhđảm bảo chất lượng điện phục vụ nhân dân xã Hùng Cường 69.pdf
67/GM-UBND25/02/2020UBND tỉnhgiải quyết vướng mắc trong quá trình tiếp nhận 67gm_signed.pdf
68/GM-UBND25/02/2020UBND tỉnhgiải quyết khiếu nại KEM_001.pdf
68gm_signed.pdf
66/GM-UBND25/02/2020UBND tỉnhđánh giá tác động của dịch Covid -19 66gm_signed.pdf
65/GM-UBND24/02/2020UBND tỉnhV/V Hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch(Hỏa tốc) 65gm_signed.pdf
64/GM-UBND24/02/2020UBND tỉnhhọp về phòng chống dịch 64gm_signed.pdf
61/GM-UBND21/02/2020UBND tỉnhxây dựng dự án khách sạn Tân Quang (Hỏa tốc ) 61gm.pdf
62/GM-UBND21/02/2020UBND tỉnhGiấy mời họp giao ban Chỉ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 24/02/2020 62 gm.pdf
ND1.pdf
ND2.pdf
ND3.pdf
ND4.pdf
63/GM-UBND21/02/2020UBND tỉnhkế hoạch tổ chức quyết định thành lập ban chỉ đạo TL.pdf
63gm_signed.pdf
60/GM-UBND20/02/2020UBND tỉnhhọp về phương án xử lý các tình huống dịch Covid -19 60_signed.pdf
59/GM-UBND20/02/2020UBND tỉnhhợp trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh vicid 19 (Hỏa tốc 59gm_signed.pdf
58/GM-UBND19/02/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến về thức đẩy công nghiệp chế biển nông sản 58gm_signed.pdf
57/GM-UBND18/02/2020UBND tỉnhv/v thực hiện dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (Hỏa tốc ) 57gm_signed.pdf