0
12336
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12336 văn bản  

69
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Show details for Năm 2011Năm 2011
850
Show details for Năm 2010Năm 2010
129
Hide details for Năm 2009Năm 2009
7
Show details for Tháng 12Tháng 12
8
Show details for Tháng 11Tháng 11
18
Show details for Tháng 10Tháng 10
8
Hide details for Tháng 9Tháng 9
1824/CV-UBND30/09/2009UBND tỉnhV/v triển khai nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục 1824.pdf
1794/CV-UBND25/09/2009UBND tỉnhV/v triển khai dự án đầu tư xây dựng Đô thị phía bắc đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam Quốc lộ 5 1794.pdf
1722/CV-UBND17/09/2009UBND tỉnhV/v tăng cường công tác phòng chống tệ nạn mại dâm 1722.pdf
1717/CV-UBND17/09/2009UBND tỉnhV/v chấn chỉnh tình trạng nhà vệ sinh công cộng thiếu và không đảm bảo tiêu chuẩn tại các điểm du lịch nơi có nhiều người qua lại 1717.pdf
1693/CV-UBND14/09/2009UBND tỉnhV/v tổ chức hoạt động trung thu năm 2009 1693.pdf
1683/CV-UBND11/09/2009UBND tỉnhV/v tiếp tục thực hiện công tác xuất khẩu lao động 1683.pdf
1641/CV-UBND04/09/2009UBND tỉnhV/v chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại lúa từ nay đến cuối vụ 1641.pdf
1636/CV-UBND04/09/2009UBND tỉnhV/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 1636.pdf
3
Show details for Tháng 8Tháng 8
7
Show details for Tháng 7Tháng 7
22
Show details for Tháng 6Tháng 6
13
Show details for Tháng 5Tháng 5
10
Show details for Tháng 4Tháng 4