Quản lý văn bản và điều hành
Lấy ý kiến
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH HƯNG YÊN
Cơ quan chủ quản:UBND Tỉnh Hưng Yên- Số 10 Đường Chùa Chuông-Thành Phố Hưng Yên
Cơ quan chủ quản trực tiếp:Văn Phòng UBND tỉnh
Giấy phép xuất bản số 12/GP-TTĐT của sở Thông tin và Truyền thông ngày 04 tháng 5 năm 2017
Chịu trách nhiệm: Ông Đinh Hồng Quyên, Phó Chánh Văn phòng phụ trách điều hành, Văn phòng UBND tỉnh
Tel: 0221.3863823, 0221.3864436
Fax:0221.3863932
Mail:hungyen@chinhphu.vn