vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Toàn bộ văn bản Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
122/KH-UBND28/06/2022UBND tỉnh v/v kế hoạch tổ chức cuộc thi " Tim hiểu nông thôn mới" tỉnh Hưng Yên năm 2022122 kh.pdf
1381/QĐ-UBND28/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: Bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội1381 qd.pdf
1380/QĐ-UBND28/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông1380 qd.pdf
1379/QĐ-UBND28/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh1379 qd.pdf
1378/QĐ-UBND28/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: sửa đổi, bổ sung,bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động -Thương bình và Xã Hội1378 qd_001.pdf
1377/QĐ-UBND28/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ hành chính bãi bỏ, thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở1377 qd.pdf
121/KH-UBND23/06/2022UBND tỉnh Hưng YênKế hoạch kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Hưng Yên121 kh.pdf
1618/CV-UBND23/06/2022UBND tỉnh Hưng YênVề việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết1618 cv.pdf
1358/QĐ-UBND23/06/2022UBND tỉnh Hưng YênQuyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng Nguyễn văn Mích1358 qd.pdf
1359/QĐ-UBND23/06/2022UBND tỉnh Hưng Yên Quyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng Trần Văn Quý1359qd.pdf
1350/QĐ-UBND22/06/2022UBND tỉnh Hưng YênQUYẾT ĐỊNH Phê duyệt mức độ tự chủ tài chính của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên giai đoạn 2022-20261350 qd.pdf
120/KH-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật120 kh.pdf
29/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên29 qd.pdf
28/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện Văn Lâm trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên28 qd (1).pdf
27/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y Tế huyện Phù Cừ thuộc Sở Y tế Hưng Yên27 qd.pdf
26/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện Văn Giang trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên26 qd.pdf
25/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên25 qd (1).pdf
24/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào trực thuộc sở Y tế Hưng Yên24 qd (1).pdf
23/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Kim Động trực thuộc Sở Y tế23 qd.pdf
21/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Ân Thi trực thuộc Sở Y tế21 qd.pdf
20/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên20 qd.pdf
19/2022/QĐ-UBND20/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Hưng Yên19 qd.pdf
1304/QĐ-UBND17/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương1304 qd_compressed.pdf
1301/QĐ-UBND17/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt Quy hạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ1301 qd.pdf
118/KH-UBND17/06/2022UBND tỉnh Hưng YênKế hoạch triển khai thực hiện chương trình " Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022-2030 " trên địa bàn tỉnh Hưng Yên118 kh.pdf
119/KH-UBND17/06/2022UBND tỉnh Hưng YênKế hoạch Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hưng yên giai đoạn 2022-2025119 kh.pdf
117/KH-UBND16/06/2022UBND tỉnh Hưng YênKế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022117 kh.pdf
1578/CV-UBND16/06/2022UBND tỉnh Hưng YênTriển khai Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và đảm bảo trật tự, an toàn gia thông trên địa bàn tỉnh1578 cv.pdf
1297/QĐ-UBND15/06/2022UBND tỉnh Hưng YênQUYẾT ĐỊNH Phê duyệt giá trị Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phố Hiến lần thứ V, giai đoạn 2016-20201297 qd.pdf