vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Toàn bộ văn bản Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
434/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/vphê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang434 QD.pdf
433/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/v phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu dân cư mới xã Hạ Lễ huyện Ân Thi433 QD.pdf
432/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/v phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Văn Nhuệ huyện Ân Thi432 QD.pdf
431/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/vphê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu dân cư mới xã Hồng Vân431 QD.pdf
430/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/v phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu dân cư mới xã Tiền Phong huyện Ân thi430 QD.pdf
429/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/vphê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đanh giá tác động môi trường dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng đường trục ngang kết nối QL.39 với ĐT.376 và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làmnhà ở tại xã Nguyễn Trái huyện Ân Thi429 QD.pdf
428/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/v phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Hoàng Hoa Thám428 QD.pdf
427/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/v cấp giấy phép môi trường cho côngty TNHH Minh Tiến Hưng Yên427 QD.pdf
426/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/vphê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đanh giá tác động môi trường dự án Xây dựng tuyếnđường ĐH,42 đến ĐT.381 huyện Yên Mỹ426 QD.pdf
425/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/vphê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đường tránh ĐT.376 đoạn qua huyện yên Mỹ và Ân Thi425 QD.pdf
424/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/v cấp giấy phép cho công ty cổ phần Mavin Austfeed424 QD.pdf
423/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/v Cấp giấy phép môi trường cho công ty TNHH Jewelry Khan423 QD.pdf
422/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/v phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi môi trường dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông từ QL 5 cầu vượt phong cốc đến đê Kim Sơn422 QD.pdf
421/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/v phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại thị trấn Ân Thi421 QD.pdf
419/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/v cấp giấy phép cho công ty TNHH Traphaco Hưng yên419 Đ.pdf
418/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/v phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng đường ĐH.15 kéo dài tà đường ĐH.13 đến cụm công nghiệp Minh Khai418 QĐ.pdf
417/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/v cấp giấy phép môi trường cho công ty TNHH EYE Cap Vina417 QĐ.pdf
416/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/v Cấp giấy phép môi trường cho công ty cổ phần thép không gỉ A&T416 QD.pdf
415/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/vphê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án ĐTXD đường trục trung tâm huyện Văn lâm415 QĐ.pdf
414/QĐ-UBND20/02/2024UBND tỉnh V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lýcho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật ...năm 2024.pdf
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý ...năm 2024.pdf
413/QĐ-UBND19/02/2024UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn413 qd.pdf
412/QĐ-UBND19/02/2024UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch412 qd.pdf
411/QĐ-UBND19/02/2024UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch411 qd.pdf
410/QĐ-UBND19/02/2024UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải410 qd.pdf
409/QĐ-UBND19/02/2024UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo409 ub.pdf
408/QĐ-UBND19/02/2024UBND tỉnh v/v Quyết định tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Giao thông vận tải ông Trần Văn Huân408 qd.pdf
404/QĐ-UBND16/02/2024UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh404 qđ.pdf
403/QĐ-UBND16/02/2024UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng của Ban tổ chức tỉnh uỷ403 qd.pdf
402/QĐ-UBND16/02/2024UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng cho UBND thị xã Mỹ Hào402 qd.pdf