222/CV-VP
Chi tiết văn bản
222/CV-VP
v/v tham dự Đoàn Xúc tiến thương mại tại Hoa kỳ
Ngày ban hành 06/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm K 222.pdf 222_signed.pdf
 Trở về trang trước