Chi tiết văn bản
705/QĐ-UBND
v/v QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách di tích xếp hạng cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thực hiện đầu tư tu bổ, chống xuống cấp năm 2023
Ngày ban hành 22/03/2023 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 705 qd.pdf
 Trở về trang trước