Chi tiết văn bản
168/KH-UBND
v/v kế hoạch trồng cây nhân dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025
Ngày ban hành 08/11/2021 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Hùng Nam
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hưng Yên
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 168 kh.pdf
 Trở về trang trước