Chi tiết văn bản
679/QĐ-UBND
v/v tăng cường phối hợp thực hiện công tác tiếp công dân
Ngày ban hành 24/03/2023 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Quốc Văn
Chức vụ Chủ tịch tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 679cv.pdf
 Trở về trang trước