423/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
423/QĐ-UBND
V/v công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2001-2010
Ngày ban hành 27/02/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Cường
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 423.pdf
 Trở về trang trước