Chi tiết văn bản
213/2022/NQ-HĐND
Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều nghị quyết 292/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn . giảm, chế độ thu, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
Ngày ban hành 07/07/2022 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Quốc Toản
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm 213NQ07212022080343.signed.pdf
 Trở về trang trước