Chi tiết văn bản
195/NQ-HĐND
Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha điều chỉnh, bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh để thực hiện dự án
Ngày ban hành 26/04/2022 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Quốc Toản
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm 195NQ05062022083954.signed.pdf
 Trở về trang trước