223/CV-VP
Chi tiết văn bản
223/CV-VP
v/v tham dự chương trình XTTM và giao thương UAE .Tan-da-ni-a
Ngày ban hành 06/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm K 223.pdf 223_signed.pdf
 Trở về trang trước