Chi tiết văn bản
172/KH-UBND
v/v kế hoạch triển khai thực hiện đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021 -2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Ngày ban hành 16/11/2021 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hưng Yên
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 172 kh.pdf
 Trở về trang trước