4/CT-UBND
Chi tiết văn bản
4/CT-UBND
v/v tăng cường công tác quản lý đê điều chuẩn bị sẵn sàng hộ đê đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống thiên tai năm 2019 tỉnh Hưng yên
Ngày ban hành 23/04/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm 04_signed.pdf
 Trở về trang trước