Chi tiết văn bản
194/NQ-HĐND
Nghị quyết việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất điều chỉnh, bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 26/04/2022 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Quốc Toản
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm 194NQ05062022083858.signed.pdf
 Trở về trang trước