Chi tiết văn bản
56/KH-UBND
v/v chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị
Ngày ban hành 28/03/2023 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Quốc Văn
Chức vụ Chủ tịch tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 56 kh.pdf
 Trở về trang trước