Chi tiết văn bản
731/QĐ-UBND
Tổ chức Hội nghị họp Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm
Ngày ban hành 24/03/2023 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 731 qd.pdf
 Trở về trang trước